El Terroir

La LLICORELLA: PISSARRA al MAS D’EN PIQUÈ

Els PÒRFITS al MAS D’EN PIQUÈ:

Les GRAVES D’AL·LUVIÓ d´en MAS D’EN PIQUÈ

El SAULÓ i el GRANIT. del MAS DE L’ARTEMI

Benvolguda, estimada licorella.